Domenii de activitate

DREPT COMERCIAL

SCA “C&A” acorda servicii juridice in materia societatilor comerciale si a dreptului comercial:

 • constituirii societatilor comerciale, filialelor si sucursalelor;
 • stabilirea la sediul profesional de sedii sociale provizorii pentru societatile comerciale;
 • modificarea actelor constitutive ale societatilor comerciale;
 • asistenta la achizitii de societati comerciale;
 • redactarea deciziilor organelor statutare ale societatilor comerciale;
 • majorari si reduceri de capital social;
 • asistenta la adunarile generale ale asociatilor/actionarilor societatilor comerciale;
 • fuziuni si divizari de societati comerciale;
 • redactari contracte comerciale interne si internationale si asitenta la negocierea lor;
 • asistenta si redactarea de notificari si acte in domeniul concurentei;
 • consultanta juridica in privatizarea societatilor comerciale si in perioada postprivatizare;
 • reprezentare si asistenta in procedura valorificarii activelor statului.
 • asistenta si reprezentare juridica in procedura reorganizarii judiciare si a falimentului;
 • intocmirea de planuri de reorganizare judiciara;
 • asistenta juridica pe parcursul reorganizarii juridice;
 • intocmirea documentatiei pentru dizolvare si lichidare judiciara.

Dintre PROIECTELE REALIZATE:

 • Asistenta unui investitor cu capital italian la achizitia dela AVAB (actualul AVAS) in anul 2002 a unui activ constand din teren si hale industriale in constructie in Com Maracineni, jud. Arges si asistenta si reprezentare la crearea unei platforme industriale constand in 11 hale industriale in valoare de circa 20.000.000 Euro;
 • Consultanta in procedura de restructurare a activitatii unei societati controlate de Autoturisme Dacia S.A. si specializate in comercializarea autoturismelor marca Dacia;
 • Consultanta in perioada postprivatizare si reprezentare in raporturile cu APAPS pentru cel mai mare combinat de crestere a animalelor din jud. Arges;
 • Asistenta la redactarea, negocierea si semnarea contractului de vanzare a actiunilor detinute de actionarii ce detineau 100% din capitalul social unei mari societati din industria alimentara din jud. Argres;
 • Asistenta la redactarea, negocierea si semnarea contractului de vanzare a actiunilor detinute de actionarii ce detineau 100% din capitalul social a unui producator de articole din mase plastice din Campulung Muscel, avand o valoare de peste 4.000.000 Euro;
 • Asistenta la majorarea capitalului social cu peste 3.000.000 Euro a unui producator din industria de componente auto;
 • Asistenta in anul 2010 la redactarea, negocierea si semnarea unui contract de leasing imobiliar in valoare de peste 5.000.000 Euro pentru o societate cu capital italian din industria componentelor auto.

DREPT ADMINISTRATIV

 • realizarea procedurilor prealabile in cadrul contenciosului adminitrativ si reprezentarea in fata autoritatilor publice emitente de acte administrative;
 • asistenta si reprezentarea in litigiile de contencios administrativ;
 • asistenta in procedura achizitiilor publice;
 • redactarea de contestatii, plangeri si actiuni in procedura achizitiilor publice si reprezentarea in instanta in litigiile privind achizitiile publice;
 • redactarea si negocierea contractelor de parteneriat public-privat.

Dintre PROIECTELE REALIZATE:

 • Reprezentarea in justitie a unui ofertant in procedura de atribuire a contractului de achizitie publice “Cornul si Laptele” in judetul Arges cu consecinta anularii procedurii de atribuire;
 • Reprezentarea in justitie a unui ofertat caruia i s-a refuzat incheierea unui contract de achizitie publica si obtinerea de despagubiri de la autoritatea contractanta in suma de circa 150.000 Euro;
 • Reprezentarea in justitie a ofertantului castigator in procedura de achizitie publica de atribuire a contractului de concesiune pentru depozitarea desurilor solide in judetul Arges, obtinandu-se un rezultat favorabil acestui ofertant;
 • Asistenta ofertantului castigator la negocierea contractului de concesiune a serviciului de salubrizare a municipiului Giurgiu.

DREPT FISCAL

SCA “C&A” asigura urmatoarele servicii juridice:

 • consultanta juridica in domeniul taxelor si impozitelor;
 • asistenta juridica si reprezentare in fata organelor fiscale si vamale si in fata instantelor judecatoresti.

Dintre PROIECTELE REALIZATE:

 • Reprezentarea in justitie a unei societati cu capital italian intr-un litigiu contra ANAF si obtinerea anularii masurii confiscarii unei sume de peste 1.000.000 Euro;
 • Reprezentarea mai multor persoane in litigiile privind restituirea taxei de prima inmatriculare, cu consecinta restituirii acesteia.

DREPTUL MUNCII

SCA “C&A” asigura urmatoarele servicii juridice:

 • redactarea contractelor colective de munca;
 • asistenta juridica la negocierea contractelor colective de munca;
 • elaborarea si asistenta juridica in procedura concedierilor colective;
 • reprezentare juridica in litigii avand ca obiect conflictele de munca.

Dintre PROIECTE REALIZATE:

 • Redactarea si asistenta la negocierea contractului colectiv de munca intr-o societate cu capital german din industria auto cu circa 15.000 salariati;
 • Redactarea si asistenta la negocierea contractulului colectiv de munca intr-o societate cu capital franco-croat furnizoare de componente pentru Automobile Dacia
 • Redactarea si asistenta la negocierea contractulului colectiv de munca intr-o societate industriala cu capital italian din domeniul produselor din plastic;
 • Redactarea si asistenta la negocierea contractulului colectiv de munca intr-o societate cu capital francez din industria textila.
 • Asistenta la procedura de concediere colectiva in cadrul unei societati cu capital german din industria auto cu peste 10.000 de salariati;
 • Reprezentarea in justitie a peste 300 de salraiati ai Directiei Finantelor Publice Arges in scopul obtinerii unor drepturi salariale.

DREPT CIVIL

SCA “C&A” asigura urmatoarele servicii juridice:

 • redactarea actiunilor in fata instantelor comunitare si reprezentarea in fata acestor institutii;
 • redactare si negociere contracte in domeniul imobiliar;
 • redactare contracte si asistenta juridica in domeniul drepturilor de proprietate intelectuala;
 • reprezentarea in fata instantelor judecatoresti pentru recuperarea unor imobile nationalizate;
 • asistenta juridica executari silite;
 • intocmirea actelor constitutive ale asociatiilor si fundatiilor si reprezentarea in justitie pentru autorizarea functionarii acestora;

LITIGII SI ARBITRAJ

SCA “C&A” asigura urmatoarele servicii juridice:

 • asigurarea concilierii directe prealabile pentru cauzele de la instantele judecatoresti;
 • asistenta si reprezentarea legala a clientilor in fata instantelor judecatoresti din tara, inclusiv in fata Inaltei Curti de Casatie si Justitie, si a curtilor de arbitraj comercial,
 • investirea cu formula executorie si punerea in executare a hotararilor judecatoresti si arbitrale,
 • consultanta juridica in scopul recunoasterii si punerii in executare in Romania a hotararilor pronuntate in jurisdictii straine.

Dintre PROIECTELE REALIZATE:

 • Reprezentarea in justitie a unei retele de supermarketuri intr-un litigiu cu Consiliul Concurentei si obtinerea unei reduceri a amenzii aplicate dela un procent din cifra de afaceri la suma de 100.000 Lei;
 • Reprezentarea unei societati de constructii in litigii in valoare de peste 1.000.000 Euro;
 • Reprezentarea unui producator italian de instalatii GPL intr-un litigiu in valoare de peste 3.500.000 Euro;
 • Reprezentarea la Curtea de arbitraj de pe langa CCI a Romaniei intr-un ltigiu prin care OMV Petrom a fost obligata la plata pretului de vanzare a unui activ imobiliar.

 

 

Contact

SEDIU PRINCIPAL

Pasajul Teiuleanu, nr.5, Etaj 3
110043 PITESTI, jud. Arges

TEL: 004.0248.612.270
FAX : 004.0248.606.270
E-MAIL: office@cataniciu.ro